SLAKT

Till alla våra Legokunder som vill slakta och stycka hos oss!

Vi vill ge lite informera om hur våran planering ser ut år 2018

För att klara vår semester tar vi inte emot några djur för legostyckning veckorna 28, 29 & 30. Samt att vecka 47 är sista veckan som vi tar emot för legostyckning, endast slakt.

Trevlig sommar önskar Håkan med Personal

2018-05-23 08:43