Nya priser på slakt, styckning och paketering kommer att gälla

från den 1 februari 2022.

Får 500 kr/st
Lamm 400 kr/st
Gris + Sugga 5 kr/kg, minst 450 kr/st
Linderödsgris 7 kr/kg, minst 550 kr/st
Nöt, upp till 200 kg 1750 kr/st
Nöt, över 200 kg 1750 kr + 5 kr/kg för vikt över 200 kg
Highland cattle, upp till 200 kg 2000 kr/st
Highland cattle, över 200 kg 2000 kr + 5 kr/kg för vikt över 200 kg

Lamm, endast stycknig 13 kr/kg, minst 300 kr/st
Lamm, styckning, paketering och märkt 21 kr/kg, mins 400 kr/st
Lamm, styckning vid delning, 1/2 lamm /låda 50 kr/halva
Återtag och saltning av skinn 50 kr/st
Lammorgan, EJ paketerat 25 kr/djur
Lammorgan, paketerat 50 kr/djur
Nöt, endast styckning 13 kr/kg
Nöt, styckning, paketering och märkt 21 kr/kg
Återtag och saltning av skinn 250 kr/st
Nötorgan, EJ paketerat 50 kr/djur
Nötorgan, paketerat 21 kr/kg
Gris, endast styckning 13 kr/kg
Gris, styckning, paketering och märkt 21 kr/kg
Grisorgan, EJ paketerat 25 kr/djur
Grisorgan, paketerat 50 kr/djur