• Augusti 2012 börjar allt markarbete
  • Betongväggarna ska på plats
  • Precisionsarbete
  • Väggarna riktas in
  • Insidan högt till tak
  • Ingång till Ladugårdsdelen