SLAKT

Slaktinformation

Nu finns även priser på slakt och styckning under fliken gårdsslakteriet

Till alla våra Legokunder som vill slakta och stycka hos oss!

Du kan maila in din slakt anmälan HÄR

Frågor om slakt och  bokning av slakt görs hos Håkan 0492-43014, 070-5338214 eller Anton 070-355 54 76.

2018-05-23 08:43